ពលរដ្ឋ​៣​គ្រួសារ ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ទៅ​អាជ្ញាធរខេត្ត ប្តឹង​ចៅ​សង្កាត់រ​កា​ក្នុង រឿង​ចេញ​គម្រោង​ពង្រីក​ផ្លូវ​ទាល់​មួយ​ខ្សែ ទាំង​មាន​បណ្តឹង​ជំទាស់ – CEN