លោក Bill Gates ត្រូវគេ​ដណ្តើម​តំណែង​មហាសេដ្ឋី​ទី ១​ពិភពលោក​បាត់​ហើយ​ – CEN