អាន​អត្ថបទ​នេះ​រួច នោះ​អ្នក​គួរតែបញ្ឈប់​ប្រហារជីវិត​សុនខ ព្រោះ​វា​ពុំ​ត្រឹម​ជួយ​ការពារ​ផ្ទះសម្បែង​ទេ សូម្បីតែ​ជីវិត​ម្ចាស់​! – CEN