ញាក់សាច់ ! កាំ​ជ្រួច Kalibr ដែល​រុស្ស៊ី​បាញ់​នៅ​ស៊ី​រី ១០៨​គ្រាប់ មានតម្លៃ​ស្មើ​នឹង​កាំ​ជ្រួច Tomahawk របស់​អាមេរិក​ដល់​ទៅ ៥០១​គ្រាប់​ – CEN