អាសូរ​ណាស់​! ស្ត្រីទេសចរតៃវ៉ាន់​​​ត្រូវ​ដួល​បោក​ក្បាល​នឹង​ខឿន​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ក្នុង​ថ្លុក​ឈាម ព្រោះ​តែ​ជួប​រឿង​ដ៏សាហាវមួយ​នេះ…!! – CEN