ថត X-ray របស់​បុរស​ម្នាក់ រស់នៅ​ខេត្ដ​ព្រៃវែង មាន​សត្វ​កន្លាត​រស់នៅ​ក្នុង​ខ្លួន ជា​ករណី​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងបន្លំ​ – CEN