ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី Putin ត្រៀម​ខ្លួន​រួចរាល់​ដើម្បី​ជួប​ប្រធានាធិបតី Trump – CEN