រកឃើញ​សិប្បកម្ម​ផលិត​ប្រហិត នៅ​សង្កាត់​ផ្សារ​ដេប៉ូ​៣ គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត និង​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ផ្សំ ផុត​សុពលភាព​ – CEN