អ្នកលក់​ដូង​នេះ មាន​ជំនាញ​ពិតជា​មិន​ធម្មតា​មែន មិន​សរសើរ​មិនបាន (Video inside) – CEN