​សាច់​​សត្វព្រៃជាច្រើន​ប្រភេទ​ត្រូវម្ចាស់​អាហារ​ដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន ​នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​​ដាក់​លក់​ជូនភ្ញៀវ​ជាចំហ ប៉ុន្តែ​​គ្មាន​​​សមត្ថ​កិច្ច​​ចុះ​បង្ក្រាប​ទេ – CEN