ត្រីពេ​ជ​ឃាតក្នុង​បឹង ទម្ងន់ ៥៨​គីឡូក្រាម វាយប្រហារ​មច្ឆា​ក្នុង​បឹង​គ្មាន​សល់ ធ្វើឲ្យ​អ្នកភូមិ​ចែកវេន​គ្នា​តាម​ប្រមាញ់​ទើប​ចាប់បាន​ – CEN