សម្តេច​ពញា​ចក្រី ដាក់ចេញ​គោល​គំនិត​៣​ចំណុច​កំណត់​ក្នុង​ផែនការ សំដៅ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ – CEN