ចិន ៖ ជីក​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជូន​ទឹក ១.០០០​គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បី​ប្រែ​វាល​ខ្សាច់​ឲ្យ​ទៅជា “​រដ្ឋកា​លី​ហ្វ័រញ៉ា​”? – CEN