ខែ​ក្ដៅ កំដៅ​ឡើង ហែង​មេសា មក​សាក​ផល្លា​ត្រជាក់​ផ្អែម កា​រ៉ែ​ម​ដោត​ឈើ​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួនឯង មិន​ចម្បែង​ក្រែង​ឈឺ​ក​ (Video inside) – CEN