បញ្ចុះ​បឋម​សីលា​សាងសង់​មណ្ឌល​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់ លើកដំបូង​នៅ​ស្រុក​រមាសហែក​ខេត្តស្វាយរៀង​, មនុស្ស​វ័យចាស់​អាយុ​ពី​៦០​ឆ្នាំ​ឡើង មាន​ប្រមាណ​១,២​លាន​នាក់ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN