ប្រជា​​​​ពលរដ្ឋ​​​​ទូទាំង​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា​​​​ ប្រកាស​​​គាំទ្រ​​​​​​ប្រសាសន៍សម្តេច​ ហ៊ុន សែន នឹង​​ចាត់​​ការ​​ចំពោះ​មន្ត្រី​អសកម្ម​(Video inside)​ – CEN