គ្រោះ​​​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​ស្លាប់​​​មនុស្ស​​ស្ទើរ​រាល់​ថ្ងៃ​​​​​​​​​នៅ​តាមផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​និង​ទីប្រជុំជន​​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN