គណៈកម្មការ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរ​ផ្លូវគោក ខេត្តតាកែវ ចុះ​បើក​យុទ្ធនា​ការអប់រំ​អំពី​សុ​វត្តិភាព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការពាក់​មួកសុវត្ថិភាព​ – CEN