ខ្មាន់កាំភ្លើង​អាក្រាតកាយ​បាញ់​ស្លាប់​មនុស្ស​៤​នាក់ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ​របស់​អាមេរិក​ – CEN