លោក​ត្រាំ​នឹង​ជួប​គីម ជុង​អ៊ុន នៅ​កន្លែង​ណា​? – CEN