ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​សេវា​រថយន្តក្រុង របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដឹកជញ្ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅ​ស្រុកកំណើត ក្នុងអំឡុងពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN