ប្រធានាធិបតី​ត្រាំ ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN