ដឹង​ការពិតហើយ​! បុរស​ដែល​ត្រូវ​ប្រពន្ធ និង​សាច់ញាតិ​ស្រី​ម្នាក់ទៀត ដាក់ទណ្ឌកម្ម​នៅ​ទីសាធារណៈ ពុំមែន​ជា​រឿង «​ចូល​ខារ៉ាអូខេ​» ទេ តែ​ជា​ករណី​… – CEN