ជប៉ុន​កំពុង​ពិសោធ​ន៍សាកល្បង​វិធីសាស្ត្រ​រកឃើញ​កោសិកា​មហារីក​តាមរយៈ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ទឹកនោម​ – CEN