​បិទ​សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹកម្ទេស ទឹក​សៀង និង​ប្រេងខ្យង នៅ​ខណ្ឌមានជ័យ​ – CEN