​ឃ្លី​ប ៖ ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​នេះ​ខឹង​ម្ចាស់​វា សុំ​សួរថា ទង្វើ​ក្នុង​ឃ្លីប​របស់​វា វា​ចង់​ប្រាប់​ទៅ​ម្ចាស់​វា​ថា​យ៉ាងម៉េច​? (មានវីដេអូ) – CEN