ពលរដ្ឋ​ប្តេជ្ញា​ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​គ្រប់ៗ​គ្នា ក្រោយពី​ទទួល បាន​មួកសុវត្ថិភាព និង​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ – CEN