​ប្តី ចាក់​ប្រពន្ធ​ស្លាប់ ហើយ​រត់​គេចខ្លួន ខ្យល់គរ​ដួល​ស្លាប់​ – CEN