​រាយ​ខ្សែភ្លើង​តាមផ្លូវ​ធ្លាក់​មក​ដី បែរ​ជា​ឆក់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ – CEN