​ពី​មនុស្ស​ធាត់​ឡើង​ស្អៀច រង​ការ​ចំអក​រិះគន់​គ្រប់បែបយ៉ាង តែ​ចុងក្រោយ​រូបរាង​ស្វែ​ល​ដូច​តារា ដោយសារ​វិធី​ដ៏​សាមញ្ញ​នេះ​… – CEN