រួមរស់​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ​អស់​កាល ៣៥​ឆ្នាំ សាស្ត្រាចារ្យ​ម្នាក់​បង្ខំចិត្ត​ចាក​ចោល​ប្រពន្ធ​និង​កូន​៩​នាក់ ព្រោះ​តែ​ដឹង​ថា ខ្លួន​ពុំ​ដែល​មាន​មេ​ជីវិត​ – CEN