ដឹង​ទេ​ថា កសិករ​ជប៉ុន​ព្រលែង​ទា​ចុះ​ក្នុង​សន្ទូង ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ (មានវីដេអូ) – CEN