រដ្ឋបាល​រាជធានី ប្រណាំង​ជ្រើសរើស​រក​ទូក​ល្បឿន​លឿន និង​ធ​ម្យ​ម សម្រាប់​ត្រៀម​ចូលរួម​ប្រណាំងទូក ថ្នាក់ជាតិ​ – CEN