ប្រតិភូ​ខេត្ត​ក្វាង​ស៊ី គ្រោង​វិនិយោគ​លើ​ការផលិត​ខ្សែភ្លើង និង​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​ស្អាត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN