អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កោះហៅ​អាជ្ញាធរ​និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​មក​ប្រជុំ ​ដើម្បី​រិះរក​ដំណោះស្រាយ​លើ​បញ្ហា​លិចលង់​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​នៅ​រដូវវស្សា​នេះ​ – CEN