កម្លាំង​ទី​បញ្ជា​ការ​ជួរ​មុខ​កម្ពុជា​ និង​កង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ថៃ​​ រួម​គ្នា​ទប់​ស្កាត់​បទ​ល្មើស​ជួញ​ដូរ​​មនុស្ស – CEN