រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​បកស្រាយ​រឿង​ចាប់​កឹម សុខា​, ការបិទ​NDI និង​កាសែត​ឌឺ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ដេលី​ដល់​គណៈប្រតិភូ​សភា​អឺរ៉ុប​ – CEN