ចិន ៖ ចញ្ចឹមសត្វ​កន្លាត ៦​ពាន់​លាន​ក្បាល ដើម្បី​ផលិត​ថ្នាំ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN