​ករណី​រថយន្ត​បើកបំ​បុក​មនុស្ស​នៅ​កាណាដា ៖ ឧក្រិដ្ឋជន​រង​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ​សម្លាប់​មនុស្ស​ចំនួន​១០ – CEN