អាមេរិក​ចំណាយ ១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ផលិត​កាំ​ជ្រួច “​ស្លាប់​ច្រើន​បំផុត​” (មានវីដេអូ) – CEN