រឿង​វីដេអូ​ស៊ើបអង្កេត​របស់​អ្នកកាសែត​វៀតណាម ប្រហែល​លែង​មាន​វគ្គ​បន្ត​ហើយ ព្រោះតែ​… – CEN