មិនធម្មតា​ទេ​! ឃើញ​ក្មេង​ម្នាក់​លក់​ពោត​លីង​ពុំ​ដាច់ គ្រាន់តែ​នាង​ចូល​ឈរ​ភ្លាម ម្ចាស់​ថ្លៃ អតិថិជន​មិនដឹង​មក​ណា មក​តម្រង់​ជួរ​គ្នា​តែម្តង​! – CEN