សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ពន្យល់​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពី​វត្តមាន​ជនជាតិ​ចិន​លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN