ផ្តន្ទាទោស​ជន ១១ នាក់ ដាក់​ពន្ធ​ធានា​គារ ពី​០៧​ឆ្នាំ ទៅ​២០​ឆ្នាំ ពី​បទ​ចូលរួម​ដឹកនាំ​ធ្វើ​កុប្បកម្ម ដែល​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN