កូរ៉េខាងត្បូង និង​ចិន​ព្រមព្រៀងគ្នា​ស្តារ​ទំនាក់ទំនង ក្រោយពេល​ល្អក់កករ​ដោយសារ THAAD – CEN