មេដឹកនាំ​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងត្បូង នឹង​មាន​ជំនួប​កំពូល​នៅមុន​ជំនួប​កំពូល​រវាង​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN