​ប្រជា​ការពារ​ភូមិ​ដ៏​មានសំណាង ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុស​ជាច្រើន​ច្រណែន​មិន​ស្ទើរ ដែល​បាន​ស្រី​ស្អាត​មក​នែបនិត្យ​យ៉ាង​ស្និទ្ធស្នាល​ដូច​គូសង្សារ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN