អ្នកស្រី Melania បដិសេធ​មិន​កាន់​ដៃ​ស្វាមី ពេល​ទទួល​ស្វាគមន៍​ប្រធានាធិបតី​បារាំង និង​ភរិយា​ – CEN