កម្ពុជា​-​បង់​ក្លា​ដែស នឹង​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​បង្កើន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទេ្វ​ភាគី ឲ្យបាន​ដល់​ទឹកប្រាក់ ១០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN