​រដ្ឋសភា​ដាក់​ឲ្យ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​លើ​សេចក្តីព្រាង “​ក្រម​សីលធម៌​របស់​តំណាងរាស្ត្រ​” – CEN